กลุ่มงานสอบสวน จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่คดี ของ สภ. ต่าง ๆ ในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช