ผกก.กลุ่มงานสอบสวน

พ.ต.อ.สมเกียรติ ร่มโพธิ์ขวัญ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน

พ.ต.อ.เศียร แก้วทอง

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน

วันที่ 30 พ.ค.62 เวลา 14.30 น. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นศ. ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ได้เดินทางไปตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับฯ ณ สภ.การะเกด


วันที่ 30 พ.ค.62 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นศ. ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ได้เดินทางไปตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับฯ ณ สภ.บางนบ


วันที่ 30 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นศ. ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ได้เดินทางไปตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับฯ ณ สภ.เขาพังไกร


วันที่ 30 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นศ. ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ได้เดินทางไปตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับฯ ณ สภ.หัวไทร


วันที่ 29 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นศ. ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ได้เดินทางไปตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับฯ ณ สภ.เชียรใหญ่


วันที่ 29 พ.ค.62 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นศ. ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ได้เดินทางไปตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับฯ ณ สภ.ชะอวด


กลุ่มงานสอบสวน จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่คดี ของ สภ. ต่าง ๆ ในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช